Visie


BSO den Hartog onderscheidt zich duidelijk van een “doorsnee” BSO door het feit dat wij opvang binnen de agrarische setting bieden. Hierdoor is het bijna altijd mogelijk om in ons aanbod gebruik te maken van de natuurrijke en veelzijdige landelijke en agrarische omgeving van de BSO en daarbij passende activiteiten aan te bieden; een belangrijke meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende elementen die specifiek zijn voor kinderopvang op/naast een boerderij:

 • Er heerst binnen en buiten een bepaalde rust, duidelijk anders dan midden in de bebouwing van een dorp of stad. Dit maakt “ont-stressen” van een drukke dag op school goed mogelijk.
 • Er is veel ruimte, zowel binnen als buiten. De deur naar de buitenspeelruimte is altijd open zodat kinderen vrij van binnen naar buiten kunnen en weer terug.
 • Er heerst een gastvrije, warme en huiselijke sfeer die maakt dat je je altijd welkom voelt.
 • Er zijn vanzelfsprekende, gevarieerde mogelijkheden voor de kinderen om binnen en buiten te spelen, te ontdekken, te leren en te ontwikkelen.
 • Er zijn kleine dieren in de tuin aanwezig die voor gezelligheid zorgen, geaaid mogen worden en verzorgd moeten worden. Kinderen doen daar meestal graag aan mee.
 • Elk kind kan tot zijn recht komen doordat er altijd wel iets is, binnen of buiten, waar het zich toe aangetrokken voelt.
 • Kinderen krijgen de ruimte, letterlijk en figuurlijk, om op hun eigen manier en tempo veelzijdige ervaringen op te doen.

In het groene buitengebied van onze BSO is ‘natuur’ in haar volle omvang te vinden en altijd aanwezig. Hierdoor speelt de natuur vanzelfsprekend een wezenlijke rol bij het reilen en zeilen op de BSO. Omdat ‘natuur’ een ruim begrip is, geven we hieronder aan wat we hieronder allemaal vinden vallen:

 • Alle ‘groen’ dat groeit en bloeit zoals gras, (sier)planten, bomen, gewassen die geteeld worden, landerijen, e.d..
 • Alle dieren die in en om een boerderij aanwezig zijn: de “gedomesticeerde” dieren zoals de honden en poezen, de kleine dieren in de hokken in de tuin, de koeien (productiedieren), de schapen en alle dieren die in het wild voorkomen in het landschap rondom onze BSO zoals vogels, insecten, hazen, wilde konijnen, reeën e.d.
 • Alle oogst van zowel planten (zoals voedsel en mooie bloemen) en dieren (zoals wol, melk en vlees).
 • Alle afvalproducten van zowel planten (zoals afgevallen blad en compost) als dieren (zoals mest).
 • De natuurelementen water, lucht, aarde en vuur die allen aan hun eigen natuurwetten voldoen.
 • Het ritme van de seizoenen en de daarbij behorende weersomstandigheden zoals zonneschijn en regen, wind, storm of windstilte, sneeuw en vorst.

Vanuit de wetenschap komen de laatste jaren steeds duidelijker signalen naar voren dat de mens tegenwoordig (te) ver van de natuur en haar ritmes en natuurwetten verwijderd lijkt te zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dan ook dat kinderen zich, in regelmatig contact met natuur en natuurlijke elementen, gezonder en evenwichtiger kunnen ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in een veelal bebouwde omgeving, waarbij ze veel tijd binnen (en achter allerlei beeldschermen) doorbrengen, doordat:

 • natuur zorgt voor herstel van stress en concentratie-moeheid
 • natuur stimuleert tot bewegen
 • natuur uitdaagt tot het aangaan van sociale contacten
 • natuur een goede algehele persoonlijke ontwikkeling stimuleert

Het pedagogisch beleidsplan bevat onze missie en visie en de manier waarop we daar in ons dagelijks pedagogisch handelen mee om gaan en vorm aan geven.

Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan bevat onze missie en visie en de manier waarop we daar in ons dagelijks pedagogisch handelen mee om gaan en vorm aan geven.

Download ons hele Pedagogisch Beleidsplan.